Ποιότητα

Ποιότητα

Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της NESTIA IKE είναι στελεχωμένο από προσωπικό άρτια καταρτισμένο και εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό.

Εκτός του προδιαγεγραμμένου καθημερινού ελέγχου της παραγωγής και των προϊόντων, διεξάγει έρευνες σχετικά με το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας και υποστηρίζει αποτελεσματικά το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Οι τεχνολόγοι τροφίμων της εταιρείας ελέγχουν και αξιολογούν τόσο τις α’ ύλες όσο και το προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό την παραγωγή και διάθεση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, συμμορφούμενων με την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και κοινοτική.

Πιστοποιήσεις

                    ISO22000:2018                                               BRC v.8                                                      IFS v.7      

                                 

Scroll Up