Τμήματα Εταιρείας

Η διοίκηση της NESTIA αποτελείται από στελέχη με πολυετή εμπειρία στη ζύμη και στον χώρο των τροφίμων και παράλληλα ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον τομέα των επιχειρήσεων.

Γνωρίζοντας ότι η επιτυχία είναι συλλογική δουλειά και προσπάθεια αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι της NESTIA είναι η καρδιά της εταιρίας και νοιάζεται για τον καθένα ξεχωριστά.

Τμήμα Προμηθειών

Το τμήμα Προμηθειών της NESTIA ΙΚΕ αποτελείται από στελέχη που ερευνούν και αξιολογούν προϊόντα και συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την επιλογή ξεχωριστών πρώτων υλών με βάση τις αξίες της εταιρείας και τις ανάγκες των πελατών της.

Τμήμα Αποθηκών

Το τμήμα αποτελείται από κατάλληλα εκπαιδευμένα ανά χώρο άτομα καθώς πρόκειται για υπεύθυνη και σε ιδιαίτερες συνθήκες εργασία. Με υπευθυνότητα και τήρηση των πρωτοκόλλων  παραλαμβάνουν τα εμπορεύματα αλλά και διεξάγουν τις διαδικασίες φόρτωσης των παραγγελιών προς παράδοση.

Τμήμα Πωλήσεων

Το τμήμα είναι πλήρως ενημερωμένο σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας και είναι σε θέση να καλύψει όλα τα τεχνικά θέματα που προκύπτουν κατά τις επαφές με τους πελάτες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με την υποστήριξη των υπόλοιπων εμπλεκόμενων τμημάτων. Η έμπειρη ομάδα του τμήματος φροντίζει την οργάνωση των παραγγελιών από τη λήψη έως την αποστολή τους προγραμματίζοντας τον ακριβή χρόνο παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη.

Τεχνικό Τμήμα

Οι τεχνικοί της εταιρείας επιμελούνται την ορθή λειτουργία των μηχανών παραγωγής αλλά και όλου του εξοπλισμού που διαθέτει το εργοστάσιο. Μεταξύ άλλων επωμίζονται την παραλαβή, την υπεύθυνη δοκιμή, τη σωστή ρύθμιση καθώς και την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας

Οι τεχνολόγοι τροφίμων της εταιρείας ελέγχουν και αξιολογούν τόσο τις α’ ύλες όσο και το προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό την παραγωγή και διάθεση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, συμμορφούμενων με την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και κοινοτική.

Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της NESTIA IKE, όντας στελεχωμένο από προσωπικό άρτια καταρτισμένο και εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό, έχει την δυνατότητα εκτός του προδιαγεγραμμένου καθημερινού ελέγχου της παραγωγής και των προϊόντων να διεξάγει έρευνες σχετικά με το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας και να υποστηρίζει αποτελεσματικά το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Από τα πιο δυναμικά τμήματα της εταιρείας είναι αυτό της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με σκοπό όχι μόνο την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και τη βελτίωση των υπαρχόντων ώστε πάντα να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών και ταυτόχρονα τη σχετική Νομοθεσία και τους στόχους της εταιρείας. Αντικείμενο του τμήματος αποτελεί επίσης και η έρευνα για νέες κατάλληλες α’ ύλες, νέες τεχνολογίες, μεθόδους και διαδικασίες με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα αρμόδια τμήματα.

Scroll Up